Самюел Ханеман

Преди повече от 200 години германският лекар Самюел Ханеман оповестява своята нова медицинска система, която нарекъл хомеопатия. Хомеопатията се базира на откритието, наричано закон на подобието. Този закон може да се формулира, че веществото, което причинява болест, може и да я излекува.

При храните с отрицателни калории организмът изгаря повече калории, отколкото получава при тяхното усвояване. Хранителните продукти съдържат определен брой калории (енергия). При усвояването на храната организма изгаря определено количество калории. Когато калориите които се изгарят при усвояването на даден продукт са повече от калориите съдържащи в продукт, имаме храна с отрицателни калории. Например целината е един от най-нискокалоричните продукти. В 100 гр.

Върбинка

версин, върбика, железник, коприва, лечебна върбинка

Семейство Върбинкови Verbenaceae

Разпространение. Върбинка обитава тревисти места, гори, храсталаци, край пътища и крайречни тераси, а също като плевел из окопните култури, до 1000 м надморска височина. През Средновековието, върбинка се е използвала като универсален лек за всички болести. В Гърция, тя все още се смята за свещено растение, носейки щастие.

Блатия

обикновена блатия, върболист, върбица, литрум

Семейство Блатиеви - Lythraceae

Разпространение. Расте по влажни места, край реки, блата и ливади из цялата страна, до 1700 м надморска височина. Може да расте на слънце или в полусянка, предпочита влажна или мокра почва и може да расте във вода.

Див джоджен

бласкун, блатна мента, див джоджун, блостун, кеклик, лехусничава трева, полски джоджен

Семейство Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae)

Разпространение. Расте по влажните и мочурливи места, край потоци, реките и влажните ливади до 1000 метра надморска височина. Може да расте на слънце или на полусянка.